Skip to content

Telefon: 56 621 10 19

zwiedzajtorun@gmail.com

Regulamin

Rezerwacji na warsztat wypieku piernika dokonujemy drogą mailową zwiedzajtorun@gmail.com lub telefoniczną pod nr 605 725 835.

Warsztaty piernikarskie odbywają się o pełnych godzinach (od godziny 10.00 do 17.00) i trwają ok. 50 minut.

Maksymalna ilość uczestników na jednym pokazie to 50 osób.

Dokonując rezerwacji prosimy o podanie następujących informacji :

– numer kontaktowy do osoby rezerwującej, adres e-mail, ew. dane do faktury

– numer do pilota lub kierownika wycieczki

– liczba uczestników oraz wiek uczestników

– jeśli w grupie znajdują się osoby niepełnosprawne prosimy o sprecyzowanie rodzaju niepełnosprawności oraz tego, czy osobie niepełnosprawnej będzie towarzyszył opiekun lub pies przewodnik 

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 100 zł na konto: Biuro przewodnickie Piernikowa Chatka, mBank 46 1140 2004 0000 3502 7702 6731. W 
tytule wpłaty prosimy wpisać dzień i godzinę rezerwacji zajęć.
Odwołanie rezerwacji przez grupy zorganizowane może odbyć się najpóźniej na 21dni (trzy tygodnie)
 przed umówionym terminem. Fakt ten należy zgłosić drogą mailową na adres: zwiedzajtorun@gmail.com. W przypadku odwołania wizyty w terminie krótszym niż 21 dni przed umówionym terminem zaliczka nie będzie zwrócona. 

W przypadku odwołania wizyty w terminie krótszym niż 5 dni przed umówionym terminem grupa zobowiązana jest do zapłacenia kwoty w wysokości 50% ustalonej stawki.

Zastrzegamy sobie prawo do łączenia grup wraz z gośćmi indywidualnymi, którzy dokonają rezerwacji lub pojawią się bez rezerwacji. O przyjęciu Gości decyduje animator prowadzący zajęcia.

Pierwszeństwo udziału w warsztatach mają grupy lub goście indywidualni, którzy dokonali wcześniejszej rezerwacji.

W przypadku wykorzystania dziennego limitu miejsc na warsztaty Piernikarnia nie gwarantuje zajęć dodatkowych grupom i osobom nieposiadającym rezerwacji. W przypadkach wyjątkowych może pojawić się odstępstwo od tej reguły.

Piernikarnia zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w wyniku zdarzeń losowych.

W przypadku problemów z dotarciem na czas (np. opóźnienie w trasie) prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym drogą telefoniczną.

W przypadku opóźnienia przekraczającego 15 minut zastrzegamy sobie możliwość skrócenia warsztatów.

Opóźnienie nie może wpłynąć na harmonogram pracy Piernikarni w sposób znaczący w odniesieniu do innych grup / osób indywidualnych i ich rezerwacji. Warsztaty powinny odbywać się o wyznaczonej godzinie i mieścić się w ściśle określonym czasie nie wpływając na ogólny plan pracy Piernikarni.

W przypadku, gdy grupa nie pojawi się na wyznaczoną godzinę – jeśli harmonogram pracy pozwala – w danym dniu możemy zaproponować inną dostępną godzinę.


 

Opiekunowie osób małoletnich ponoszą pełną odpowiedzialność za czyny i zachowanie swoich podopiecznych. Wizyta osób małoletnich bez opiekunów / opiekuna jest niemożliwa.

W trakcie trwania zajęć należy stosować się do uwag i zaleceń animatorów prowadzących zajęcia.

Osoby, które: swoją postawą naruszają ogólnie pojęte normy moralne przyjęte w miejscach publicznych, naruszą godność osobistą animatorów nie zostaną wpuszczone na warsztaty oraz mogą zostać z nich wyproszone.

Zakazuje się palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia broni, materiałów wybuchowych lub innych przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu.